Náhradní plnění 2016

Aktualizováno 25. 2. 2016

Rok 2016 s sebou znovu přináší povinnost povinného podílu OZP.

Možnosti pro splnění zákonného podílu:

  • Přímé zaměstnání osob se zdravotním postižením

Z praxe však vím, že je mnoho výrobních procesů, kde nelze zaměstnávání OZPzaměstnávání invalidních důchodců realizovat.

  • Odvod státu

Výše odvodu do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. - III. čtvrtletí. Za tyto vynaložené peníze však nezískáte žádnou protihodnotu.

  •  Náhradní plnění

Jedná se o odběr služeb či zboží od firem, které zaměstnávají OZP z více jak 50 % - tj. náhradní plnění povinného podílu. Osobně si myslím, že pro splnění zákonné povinnosti v zaměstnávání OZP, je rezervní varianta v podobě náhradního plnění daleko smysluplnější a výhodnější, než jen tak odvést peníze státu.

Kontaktujte mne a navrhnu vám plnění zákonného podílu přímo na míru.


Služby pro náhradní plnění:

  • recepční služby
  • bezpečnostní služby
  • správa a údržba budov

Nezapomeňte ale, že objem poskytování služeb či výrobků pro náhradní plnění je limitován. Poskytovatel může za jednoho svého OZP zaměstnance nabízet služby či plnit zakázky max. do výše 36 násobku průměrné mzdy předcházejícího roku. Proto doporučuji sjednat odběr náhradního plnění co nejdříve.

Kontaktujte mě

* Povinné položky