Náhradní plnění 2015

Od roku 2012 je platná novela Zákona o zaměstnanosti, která upravuje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Koho se tato povinnost týká

Tento zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Protože nedošlo k žádným úpravám zákona, platí i nadále tři způsoby jak tento povinný podíl naplnit.

Plnění povinného podílu

Prvním způsobem je přímé zaměstnávání OZP, některé společnosti však nemohou osoby se zdravotním postižením zaměstnávat, pro ně jsou určeny další dvě možnosti. Jednou z nich je odvod do státního rozpočtu, ten činí 2,5 násobek průměrné mzdy za každou osobu, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat. Za takto odvedené finance však nezískáte žádnou přidanou hodnotu, pouze dostojíte zákonné povinnosti naplnění zmíněného podílu.

Proto je efektivnější využít třetí možnost, kterou je odběr služeb nebo výrobků, tedy tzv. náhradní plnění. Počet OZP, které je možno započítat do plnění podílu, je roven ceně odebraných služeb a výrobků bez DPH dělené sedminásobkem průměrné mzdy. 

Kdo může náhradní plnění poskytnout

Poskytovatelem služeb a výrobků v režimu náhradního plnění 2015 může být pouze subjekt, který má více jak 50% podíl zaměstnaných OZP na celkovém počtu zaměstnanců.

Služby, které Vaší společnosti mohu v rámci náhradního plnění zajistit, jako například bezpečnostní služby, úklidový servis, ochrana osob a majetku, pomohou zajistit bezproblémový chod firmy. Takto vynaložené náklady jsou oproti odvodu do státního rozpočtu efektivněji využity.

Kontaktujte mě

* Povinné položky